نتیجه تصویری برای مظلومیت رهبر

فرق امام خمینی(ره) با امام خامنه ای این است که امام خمینی ، بهشتی داشت ، رجایی داشت، مطهری داشت ، مفتح داشت وخود رهبر‌ی از بازوهای امام بودند...


اما رهبر معظم انقلاب چطور...

خودش باید به جای رجایی از مستضعفین دفاع کند خودش باید به جای مطهری مبانی را بیان کند،

🔹خودش باید به جای مفتح با دانشگاهیان هم کلام شود،

🔹خودش باید به جای بهشتی از گفتمان انقلاب دفاع کند...


🔸برای همین متهم می شود به جناحی بودن! ولی امام تا وقتی این افراد بودند نیازی به بیان مطالب جزئی نداشت...


منبع(کانال روشنگری پیام رسان سروش)