زمانی که شمشیر مالک اشتر به خیمه معاویه نزدیک شد اطراف خیمه امام علی (علیه‌السلام) شلوغ شد!


دقیقا الان صدای شمشیرهای مدافعان حرم و سپاه و حزب الله نزدیک مرزهای اسراییل به گوش میرسد و دقیقا الان است که اطراف خیمه امام علی باید شلوغ بشود!


💯باید مواظب بود تاریخ تکرار نشود.


🔴 عصر عصر تکرار و امتحان است مواظب باشیم که دوره غربال است.

 منبع(@atashbeekhtiar67)در سروش